Privaatsustingimused

Tartu Aianduse ja Mesinduse Selts (Edaspidi TAMS) austab Teie privaatsust ja käsitleb Teie poolt TAMS-ile avaldatud teavet konfidentsiaalselt kooskõlas kõigi siseriiklike ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

Mõisted:

 • Müüja –Tartu Aianduseja Mesinduse Selts reg nr 80082006, aadress Kalda tee 30a, 50704 Tartu, Tartu maakond, Eesti Vabariik. Klienditeeninduse number +372 551 0131, edaspidi TAMS;
 • Tartu Aianduse ja Mesinduse Selts – elektrooniline pood aadressil www.tams.ee
 • Klient – füüsiline täisealine isik, kelle tegevus ei ole piiratud kehtiva kohtumäärusega või juriidiline isik;
 • Koostööpartner – TAMS-i e-poes kaupu või teenuseid pakkuv juriidiline keha või eraisik;
 • Konto – kliendi TAMS-i lehel registreeritud isiklikke andmeid ja tellimuste ajalugu sisaldav kogum;
 • TAMS-i kontod – TAMS-i kontod sotsiaalvõrgustikes nagu Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn jms, mis annavad teavet TAMS-i e-poe toodete ning teenuste kohta;
 • Teenused – kõik TAMS-i poolt kliendile pakutavad teenused;
 • Parool – Kliendi poolt määratud kombinatsioon tähtedest ja numbritest, mis võetakse kasutusele esimesel TAMS-i kliendiks registreerimise sammul. Parool on vajalik edaspidiseks kontole sisselogimiseks;
 • Küpsis(cookie)–väike fail, mis saadetakse TAMS-i e-poodi külastava kliendi seadmesse. Antud definitsioon hõlmab lisaks küpsise-failile sarnast laadi failide kasutamist;
 • Tellimistingimused – kinnitatud TAMS-i müügieeskirjad;
 • Otseturundus – tegevus, mille eesmärk on e-posti, telefoni või muul otsesel teel pakkuda kliendile TAMS-i kaupu ja teenuseid või küsida Kliendi arvamust kavandatavate kaupade pakkumiseks või teenuste osutamiseks.

Üldsatted

Tartu Aianduse ja Mesinduse Seltsi (edaspidi TAMS) privaatsuspoliitika sätestab reeglid isikuandmete säilitamiseks, kogumiseks ja töötlemiseks, juhul, kui kasutatakse TAMS-i teenuseid.

Privaatsuspoliitika on mõeldud turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks Klientidele, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest.

Klient kinnitab TAMS-i lehe kasutamisega, et nõustub käesolevate Privaatsustingimustega ja annab nõusoleku enda isikuandete töötlemiseks.

Privaatsuspoliitika on avalik ning kõigile kättesaadav TAMS-i lehel. Iga uus klient, kes esmakordselt sõlmib TAMS-is müügitehingu, annab kinnituse isikuandmete töötlemise nõusoleku kohta.

TAMS-i leht sisaldab linke teiste ettevõtete ja organisatsioonide veebilehtedele ning et Müüja ei ole vastutav taoliste veebilehtede ega nende poolt pakutava privaatsuspoliitika tingimuste ja esitusviisi eest. Klient peab taolistel juhtudel end TAMS-i lehel reklaamivate ettevõtete reeglite, Privaatsuspoliitika ja teiste dokumentidega kurssi viima.

Kliendil on võimalik TAMS-i lehel ost sooritada kas end eelnevalt kliendiks registreerides või ilma registreerimata. Ilma registreerimata ostu puhul on Klient kohustatud Müüjale avaldama järgmised isikuandmed: ees-ja perekonnanimi, telefoninumber, e-postiaadress ja kaupade kohaletoimetamise aadress. Klient on vastutav enda poolt avaldatud isikuandmete õigsuse eest.

Isikud, kes soovivad end TAMS-i lehel registreerida, peavad esitama enda kehtiva e-posti aadressi ja seadma parooli. Sel moel loob klient endale konto. Kliendi konto loomisel küsime järgmist infot: Kliendi nimi, telefoninumber, e-posti aadress. Klient on vastutav antud andmete õigsuse eest. Kliendile antakse registreerides kasutaja-ID. Kliendil on õigus igal ajal muuta ja/või täiendada isikuandmeid kontol või kustutada TAMS-is oma konto. Konto kustutamiseks tuleb võtta meiega ühendust e-posti teel aadressil tams@tams.ee.

TAMS-i kliendi isikukood on nõutud juhul, kui Klient soetab kaupu maksetähtajaga, järelmaksuga või sooritab ostu Aiasõbra Koostööpartnerilt.

Müüjal on vaja koguda Kliendi alljärgnevaid isikuandmeid järgnevalt nimetatud eesmärgil:

 • E-posti aadress – vajalik Kliendile tellimuse kinnituse ja muude ostetud kaubaga seotud dokumentide (arve, kasvatusjuhised, liigikirjeldused jms) saatmiseks; Kasutamistingimustes ettenähtud juhtudel Kliendiga ühenduse võtmiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.
 • Telefoni number – vajalik Kliendile tellimuse staatuse kohta info edastamiseks, sealhulgas selleks, et teavitada klienti koos tellimuse numbriga, kui kaup on valmis üleandmiseks pakiautomaadi või mõne muu postiteenuse kaudu tellimuse teinud tellijale teate edastamiseks sellest, kuidas on võimalik tellimus kätte saada; Kliendiga ühenduse võtmiseks Kasutamistingimustes sätestatud juhtudel või Kullerteenuse kasutamisel kauba üleandmise kokkuleppimiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks. Kiireks teavitamiseks, kui klient on aiandisse unustanud või kaotanud oma asju või dokumente.
 • Isikukood ja isikut tõendav dokument – vajalik Kliendile tellimuse vormistamiseks kasutades maksetähtaega arvete tasumisel isiku samasuse tuvastamiseks.

tams.ee veebilehel ostude turvalisuse tagabSSL (ingl. Secure Socket Layer)sertifikaat.

Isikuandmete säilitamise ja kasutamise kord

Müüja kinnitab, et Kliendi isikuandmed on olulised selleks, et Kliendil oleks võimalik kasutada TAMS-i teenuseid (sh õigus osaleda kampaaniates).

Müüja kasutab Kliendi isikuandmeid teenuste osutamiseks ja kauba kohale toimetamiseks, Kliendiga suhtlemiseks ning tulemuslikkuse analüüsiks, ning juhul, kui Klient on andnud selleks nõusoleku, ka otseturunduse eesmärgil. Isikuandmeid säilitatakse seitse kalendriaastat alates hetkest, mil andmed Müüjale esitatakse.

Müüja kohustub Kliendi isikuandmeid mitte avaldama kolmandatele isikutele välja arvatud järgmistel juhtudel:

 • kui Klient on nõus oma isikuandmete avalikustamiseks;
 • teenuse osutamiseks või Aiasõbra Koostööpartneritelt kauba või teenuse tellimiseks, kui kohaletoimetamisel on vajalikud Kliendi isikuandmed;
 • õigusekaitseasutuste poolt ettenähtud viisil, mis on sätestatud õigusaktidega Eesti Vabariigis;

Kliendile kehtivad järgmised õigused:

 • esitada kirjalik taotlus Müüjale, et Müüja tutvustaks Kliendile tema kohta senikogutud isikuandmeid. Teave edastatakse Kliendi e-posti aadressile;
 • esitada Müüjale kirjalik taotlus, et saada teavet oma isikuandmete kogumise kohta ning uurimaks, mille jaoks neid töödeldakse ning kellele on tema andmed esitatud viimase aasta jooksul. Teave esitatakse Kliendile e-posti teel;
 • esitada Müüjale taotlus e-posti teel tams@tams.ee, et paluda tühistada oma konto või peatada isikuandmete töötlemine, kui isikuandmete töötlemisel on eiratud Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigis seadustes sätestatud tingimusi;
 • mitte nõustuda Privaatsuspoliitikas ette nähtud isikuandmete töötlemisega. Sel juhul ei ole Kliendil võimalik soetada TAMS-i lehelt ka kaupu ega teenuseid;

Sissetulevad ja väljaminevad kõned võidakse salvestada ja säilitada tulenevalt arvete tasumisest ja pretensioonide esitamise ajast.

Müüja säilitab Kliendi tellimusega seotud andmeid kuni seitse (7) kalendriaastat alates Müüja majandusaasta lõppemisele järgnevast kalendriaastast lähtudes eesmärgist tagada Müüjale tema õiguste ja kohustuste ning kliendile tema ostja- ja tarbijaõiguste realiseerimine (nt kauba tagastamine; garantii; kauba tagasikutsumine; maksuõigusest tulenev; isikute esitatavate nõuete maksmapaneku võimaldamine).

Klient on kohustatud kaitsma oma kasutajanime, parooli ja teisi andmeid. Klient ei pea avaldama oma isikuandmeid kolmandatele isikutele ja ka Müüjal on keelatud isikuandmeid kolmandatele isikutele edastada. Juhul, kui Klient märkab midagi kahtlast seoses oma kontoga TAMS-is, siis tuleb sellest kohe Müüjat teavitada.

Selleks, et kindlustada TAMS-i teenuste täielik kvaliteet, kasutab TAMS oma lehel küpsiseid. Kliendil on võimalik näha, millist laadi informatsiooni (küpsiseid) Müüja võ Müüja Koostööpartnerid salvestavad, lisaks on Kliendil võimalik küpsiseid ka osaliselt või täielikult kustutada. Klient nõustub Privaatsuspoliitikaga nõustudes, et tema arvutisse lisatakse küpsised. Nõusolekut on Kliendil igal ajal võimalik tagasi võtta, kuid antud juhul ei pruugi TAMS-i e-poe kõik vajalikud funktsioonid töötada. Kliendil on õigus küsida TAMS-i Koostööpartneritelt, milliseid küpsiseid nemad kasutavad.

Teist tüüpi küpsised – kasutatakse informatsiooni kogumiseks ja statistiliste andmete kogumiseks, et pakkuda Klientidele asjakohast ja just teda huvitavat sisu ning säilitada külastuste ajalugu.