Meist

Tartu Aianduse ja Mesinduse Selts on asutatud aastal 1870 ja kandis algselt nime Tartu Eesti Põllumeeste Selts. Aianduse ja mesinduse osakonna  käivitas 1920. a. Mart Reinik. Oma praeguse nime sai Selts 1920.a. kui iseseisvus. Praegune põhikiri võeti vastu 1923.a.

Missioon
Järjepidev kodukultuuri edendamine. Aianduse, mesinduse, maamajanduse ja kodunduse heade praktikate populariseerimine.

Visioon
Soovime olla hooliv partner ja hea aiasõber igale maaelu, loodust ja kodutraditsioone austavale Eestimaa elanikule ka järgneva 150 aasta jooksul.

Väärtused
Vastutustundlik suhestumine ümbritseva elukeskkonnaga, positiivne hoolivus ja traditsioonid läbi põlvkondade järjepidevuse.

Eesti Aasta Püsilill 2023 on harilik kukesaba ‘Robert’

Eesti Aasta Püsilille (EAP) valimise algatas 2021-l aastal aiandusettevõte Aiasõber. EAP 2021 valituks osutus harilik raudrohi ja EAP 2022 võitja oli aed-päevaliilia. EAP 2023 selgitati välja Tartu Aianduse ja Mesinduse Seltsi ning Aiasõber OÜ ühise ettevõtmise raames. EAP 2024 valimiste vastuvõtja/korraldaja on Palusalu Aiad OÜ ja valimiste peaüritus toimub 28-ndal juulil 2024 Põlvamaal Nulga külas Palusalu aias. Ootame rohkelt külastajaid ja huvilisi.

Mida oleme teinud

Allpool saad teavet meie olulisemate tegevuste kohta viimastel aastatel

Mesindus
Harivad loengud ja kohtumised mitmel pool Eestis

Kogukonnaaed
Timuti aiamaad ühendab ligi 20 TAMS-i liiget

Kangastelgedel
kootud esemete näitused, välja panekud ja müük

Eesti Aasta Püsilill
Valime igal aastal juulikuu viimasel pühapäeval

Keskkonna deklaratsioon

Tartu Aianduse ja Mesinduse Selts püüab oma tegevuses toimida säästlikult ja keskkonda hoidvalt. Alljärgnevalt sellest, mida teeme, et keskkonda meist maha jääv jalajälg oleks võimalikult väike.

Timuti kogukonnaaias rakendame süsteemselt kaasaegseid loodussõbralikke integreeritud taimekaitse võtteid. Kasutame keemilisi preparaate ainult suure hädajuhtumi ja äärmusliku vajaduse korral.

Aiamaade kasutamisel tekkinud taimne jääkmaterjal komposteeritakse kohapeal ja saadud laguprodukte kasutatakse mullastiku toiteomaduste parandamiseks. Bioloogiliselt mittelagunevad jäätmed kogutakse kokku, sorteeritakse vastavalt jäätmekäitleja näpunäidetele ning veetakse aiast ära.

Aiamaade vahelised käigurajad paiknevad looduslikul murukamaraga pinnasel, ei kasutata kõnniteeplaate, betoonist astekive ega muid tehislikke materjale.

Rakendame taimekoosluste mitmekesisuse printsiipi, mis aitab säilitada ja taasluua elurikkust.

E-poe tellimuste täitmisel postipakkide saatmisel taaskasutame võimalusel pakkematerjali. Kastidel ja karpidel võib olla säilinud eelmisest kasutusringist pärinevaid kleebiseid või pealetrükki. See kuulub asja juurde ega mõjuta saadetava kauba kvaliteeti.

Kangakudujate seltsing kasutab käsitööde ja kudumite tegemiseks loodussõbralikke materjale, looduslikust kiust toodetud lõime ja taimse päritoluga värvaineid. Seltsingu liikmed käivad koos tulles kohale jalgsi või kasutades ühistransporti vältides auto kasutamist.

Head sõbrad, kui kellelgi leidub mingi väärt mõte, kuidas saaksime toimida veelgi loodust hoidvamalt, siis palume anda sellest ka meile teada, et koos saaksime liikuda veelgi puhtama keskkonna suunas.

Palju toredaid leide meie e-poes ja kodulehel soovib Tartu Aianduse ja Mesinduse Selts – kogukond Sinu lähedal!